Select Page

OBVESTILO 

Spoštovani starši, učenke in učenci,

obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela nov Odlok o postopnem odpiranju šol in izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela na področju OŠ, in sicer od 26. 1. 2021 dalje.

Vzgojno-izobraževalno delo bo za učence od 1. do 3. razreda potekalo v prostorih šole.

V okviru modela C, ki po odloku velja izključno za učence od 1. do 3. razreda v OŠ, poteka v prostorih šole. V prostorih šole se bo izvajala tudi individualna in skupinska učna pomoč ter dodatna strokovna pomoč, ki jo lahko izvajajo mobilne učiteljice ob upoštevanju vseh priporočil NIJZ in ZŠ.

Za učence od 4. do 9. razreda bo pouk še vedno potekal na daljavo.

Šola v času epidemije ne bo izvajala ekskurzij, plavalnih tečajev, šole v naravi in praktičnega dela prometne vzgoje.

Neobvezni izbirni predmeti se v vseh razredih, razen v 1. razredu, izvajajo na daljavo.

Obiskovanje pouka je za vse učence obvezno. Učencem od 1. do 3. razreda, ki jim zaradi zdravstvenih razlogov, ni dovoljeno obiskovati pouka v šoli, bo šola prilagodila oblike in metode dela.

Vzgojno-izobraževalno delo po obveznem predmetniku se bo izvajalo v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2021 do 24. junija 2021, razen za učence 9. razreda, ki se jim ocenjevalno obdobje zaključi 15. junija 2021.

O organizaciji prevozov v šolo in iz šole vas bomo, spoštovani starši, sproti obveščali. Predlagamo pa, da za varen prihod in odhod iz šole v čim večji meri poskrbite tudi starši.

Šola bo za učence, ki se izobražujejo v prostorih šole, zagotovila šolsko prehrano v skladu s higienskimi priporočili NIJZ.

Bolj podrobna navodila boste starši prejeli od svojih razredničark.

Prijazen pozdrav.
Zdenko Gorišek, univ. dipl. pedagog
spec. managementa v izobr.
RAVNATELJ ŠOLE

Dostopnost