Select Page

Untitled document

31.12.2011 poteče mandat ravnatelju Zdenku Gorišku. Navzlic temu smo že pričeli s postopkom razpisa za imenovanje ravnatelja.

Predsednica Sveta zavoda
Martina Hribernik, univ. dipl. soc. del.

Dostopnost