Select Page

Untitled document

Starši odjavite malico in kosilo v šolski kuhinji na tel. številki 03 898 27 82 do 8.00 za isti dan, ko ugotovite, da  vaš otrok ne bo prisoten pri učno – vzgojnemu procesu zaradi  bolezni, ki se je pojavila.

V kolikor veste vnaprej, da otroka ne bo v šoli zaradi drugih razlogov ( športne aktivnosti, naročen pregled pri specialistu…), ste dolžni odjavo obrokov opraviti vsaj en dan prej.

Prijavo na malico oz. kosilo mora učenec oz. starši opraviti tisti dan, ko pride v šolo, najkasneje do 8.00.


Dostopnost