Select Page

Tudi letos smo za vas pripravili šest prijetnih planinskih izletov.

Vabilo na izlete in opis poti boste našli na spletni strani šole, tisti, ki boste sporočili  (preko easistenta ali osebno) svoj elektronski naslov mentoricam, pa vas bomo obveščali osebno.

SMER POHODA MESEC PREDVIDEN DATUM
Vinskogorska pot SEPTEMBER 21. 9. 2019
Šmohor OKTOBER 12. 10. 2019
Resevna NOVEMBER 9. 11. 2019
Limbarska gora MAREC 7. 3. 2020
Izvir Pake APRIL 4. 4. 2020
Uršlja gora MAJ 9. 5. 2020

Cena izleta bo odvisna od stroškov prevoza. Stroške izleta boste poravnali preko položnice.

Tisti, ki se boste udeležili vsaj 4 izletov, boste ob koncu šolskega leta prejeli majico Lepi čeveljc.

Izlete vodijo izkušeni planinski vodniki in mentorice. Na izlete lahko povabite tudi starše, babice…

Mentorici: Stanka Jeraj in Nada Fajfar

Dostopnost