Select Page

klikIMG_7329
Septembra 2009 se je naša šola vključila v mednarodni projekt Ekošola kot način življenja, v želji, da prispevamo svoj delež k ohranjanju narave in življenju v lepšem in boljšem jutri.

Dve leti smo pridno izpolnjevali predpisane naloge s strani eko šole, ločeno smo zbirali odpadke, varčevali z vodo, elektriko, skrbeli za boljše medsebojne odnose, skrbeli za zdravo prehrano in zdrav način življenja, izdelovali izdelke iz odpadnih materialov, izdelovali eko voščilnice, zbirali tonerje, kartuše, rabljene baterije, posadili smo drevesi in še bi se našlo kaj.

Z našo dejavnostjo smo želeli opozoriti tudi našo okolico, da nam ni vseeno v kakšnem svetu živimo. O svojem delovanju smo krajane obveščali preko lokalnih medijev (Naš čas, Radio Velenje) in preko naše spletne strani. Prepričani smo, da naš trud ni bil zaman, da se je dotaknil marsikoga izmed nas.

Danes je napočil še čas za zadnji korak, ki nas loči od naziva »eko šola« in to je podpis eko listine. S tem se zavezujemo, da bomo še v bodoče razvijali odgovoren odnos do narave in skrbeli za urejenost šole in njene okolice; prizadevali si bomo za prijazne medsebojne odnose in bomo drug drugemu zgled; zmanjševali bomo količino odpadkov in jih ločeno zbirali; varčevali bomo z elektriko in vodo; sodelovali v projektih in natečajih z ekološko vsebino; skrbeli bomo za zdravo prehrano; osveščali bomo učence, delavce šole in krajane z ekološkim delovanjem na šoli in njeni okolici ter vabili k sodelovanju vse, ki želijo živeti v boljšem jutri. Galerija slik.

Dostopnost