Select Page

I.

(1) Redno samotestiranje na SARS-CoV-2 predstavlja presejalni program, ki omogoča hitro
identifikacijo asimptomastkih oseb in oseb v presimptomatskem obdobju, njihov hiter umik
in s tem prekinitev širjenja okužbe s koronavirusom
(2) S tem protokolom se določajo ciljna skupina, izvajalci, obseg in postopek izvedbe
samotestiranja oseb s hitrimi antigenskimi testi na SARS-CoV-2.

II.

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 s hitrimi antigenskimi testi poteka za vse učence v
osnovnih šolah in za učence, ki so vključeni v tretjo do šesto stopnjo posebnega
programa, razen če iz objektivnih razlogov to ni mogoče v domačem okolju ter za otroke in
mladostnike, vključene v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov,
ustanovljenih za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, v domačem okolju ali
v zavodu (v nadaljevanju: učenci).
(2) Samotestiranje na SARS-CoV-2 je prostovoljno in brezplačno.
(3) Samotestiranje na SARS-CoV- 2 se izvaja dvakrat tedensko, praviloma ob ponedeljkih in
sredah.
(4) Učencu pripada za prostovoljno samotestiranje 10 testov na mesec, ki jih pridobi učenec
oziroma njegovi starši ali zakoniti zastopniki v lekarni na kartico zdravstvenega
zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v zavod.
(5) Prostovoljno se samotestirajo učenci, ki niso preboleli COVID-19 in tisti, ki so preboleli
COVID-19 in je od okužbe minilo več kot šest mesecev.

III.

(1) Samotestiranje na SARS-CoV-2 poteka z verificiranimi hitrimi antigenskimi testi na SARS-
CoV-2, ki izpolnjujejo pogoje za ta namen. V primeru pozitivnega hitrega antigenskega testa
se ta potrdi s standardnim PCR testom.

IV.

(1) Pogoj za samotestiranje na SARS-CoV-2 je, da se učenec počuti zdrav, brez znakov akutne
okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov mora učenec oziroma njegovi starši
ali zakoniti zastopniki poklicati v ambulanto izbranega osebnega zdravnika ali koncesionarja
(v primeru odsotnosti izbranega osebnega zdravnika kontaktirajo dežurno službo), ki ga bo
napotil v izolacijo in podal vsa nadaljnja navodila.
(2) Odpadke pri izvajanju prostovoljnega samo-testiranja na SARS-CoV-2 (npr. uporabljene
robčke, testne materiale) ter odpadke od čiščenja prostorov (npr. krpe za enkratno
uporabo), je treba odložiti v plastično vrečo za smeti in jo, ko je polna, tesno zavezati.
Vsebine vreč se ne tlači, odpadkov se po odlaganju v vrečo ne dotika več. Vrečo je treba
namestiti v drugo plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati ter označiti, postavi se jo
ločeno od ostalih odpadkov, kjer ni dostopna otrokom in se jo ločeno hrani vsaj 72 ur,
preden se jo odloži v zabojnik za mešane komunalne odpadke (ostale odpadke).
Napolnjenih in označenih vreč z odpadki pri prostovoljnem samo-testiranju naj se nikoli ne
odpira.

VI.

(1) V primeru pozitivnega rezultata testa učenca pri samotestiranju na SARS-CoV-2 na domu
učenec ali starši oziroma zakoniti zastopniki nemudoma obvestijo izbranega osebnega
zdravnika (v primeru njegove odsotnosti dežurno službo) oziroma kontaktno točko
zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja.
(2) V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju izbrani osebni zdravnik (v primeru
njegove odsotnosti dežurna služba) napoti učenca na PCR testiranje oziroma se za PCR
testiranje na kontaktni točki zdravstvenega doma za PCR testiranje v kraju bivanja
dogovorijo starši oziroma polnoletni učenec.
(3) Učenec počaka na izvid PCR testiranja doma v samoizolaciji. Učenec ne sme zapuščati
doma, omejiti mora stike z ostalimi osebami in dosledno upoštevati priporočila za
preprečevanje širjenja bolezni.
(4) V primeru pozitivnega PCR testa učenec sam ali starši oziroma zakoniti zastopniki obvestijo
ravnatelja šole oziroma osebo, ki jo za to pooblasti ravnatelj ali oseba, ki jo za to pooblasti
ravnatelj, in otrokovega izbranega osebnega zdravnika.
(5) Ravnatelj ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu ravna v skladu z
navodili NIJZ (Navodila vzgojno-izobraževalnim zavodom (VIZ) in dijaškim domovom (DD)
ob sumu ali potrjenem primeru okužbe s SARS-CoV-2 v zavodu). Ukrepanje v VIZ se prične
po pozitivnem rezultatu potrditvenega testa s PCR metodo.
(6) V primeru negativnega PCR testa učenec nadaljuje proces izobraževanja oziroma pouka.


MAG. Franc Vindišar
DRŽAVNI SEKRETAR


Dostopnost