Select Page

Šolska skupnost je skupnost učencev šole. Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v Skupnost učencev šole.

Naloga šolske skupnosti oz. vseh nas je torej ustvariti ustvarjalno skupnost, ki se bo sposobna pogovoriti, prepoznati in reševati probleme ter oblikovati okolje, v katerem nam bo prijetno.

V torek, 19. 4. 2022, so se šolski skupnosti pridružili tudi naši najmlajši, prvošolci.  Tjaž, Maj in Sara so jih s kratkim programom sprejeli v to našo pisano druščino. Galerija slik.

Dostopnost