Select Page

V šolskem letu 2018/2019 so učenci veselo ustvarjali pri urah tehnike in tehnologije. Učenci so lahko pokazali svojo ustvarjalnost pri naslednjih predmetih:

  • pri obveznem izbirnem predmetu Obdelava gradiv – Les,
  • pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika – 4. razred,
  • pri krožku Izdelki iz lesa.

Izdelovali so različne uporabne izdelke. Vsak učenec si je zamislil svoj uporaben izdelek, si narisal skico, izdelal načrt ter poiskal ustrezen material. Četrtošolci pa so  izdelke izdelovali po priloženemu načrtu. Pri obdelavi izdelkov smo si pomagali s stroji in ročnim orodjem v tehnični delavnici. Izdelke smo si še polepšali z risanjem (žganjem) v les. Nekatere izdelke smo tudi pobarvali. Otroci so zelo uživali pri načrtovanju in izdelovanju izdelkov. Galerija slik.

Dostopnost