Select Page

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da bodo uradne ure v času pouka na daljavo po naslednjem razporedu:

URADNE URE ZA NUJEN OBISK NA ŠOLI:
ponedeljek, sreda in petek  od 10. do 12. ure

URADNE URE ZA TEKOČE INFORMACIJE PO TELEFONU ALI E-POŠTI:
vsak delovni dan od  9. do 12. ure

KONTAKTI:

Računovodstvo šole051 277 721 
Tajništvo šole051 277 720 
Kuhinja051 277 729 
Pomočnica ravnatelja051 277 723 
Knjižnica051 277 724 
Šolska svetovalna služba051 277 725 
Ravnatelj šole03 898 27 70zdenko.gorisek@askerc.si

Zdenko GORIŠEK, univ. dipl. pedagog
spec. managementa v izobr.
RAVNATELJ ŠOLE

Dostopnost