Select Page

Spoštovani starši in skrbniki otrok,

zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije, bo letošnji vpis v prvi razred izjemoma potekal nekoliko drugače in sicer preko pisne korespondence.

KAKO?

Po pošti ste prejeli vpisne obrazce. Prosimo, da jih pregledate, dopolnite z manjkajočimi podatki in nam jih izpolnjene in podpisane v priloženi kuverti vrnete na naslov šole

do petka, 11. 2. 2022.

Odločitev glede vpisa v prvi razred morata starša sprejeti sporazumno.

Na vpisnem listu preverite zapisane osebne podatke in dopolnite manjkajoče: kraj rojstva otroka, morebitne zdravstvene posebnosti otroka, kontaktni podatki o starših oz. skrbnikih, v levem zgornjem kotu pa pripišite še vrtec oz. enoto vrtca, ki jo vaš otrok obiskuje.

V mesecu aprilu bodo bodoči prvošolci vabljeni na zdravniški pregled.


ODLOŽITEV ŠOLANJA

Starši oz. skrbniki, ki razmišljate o odložitvi šolanja vašega otroka, morate otroka vseeno vpisati v šolo, hkrati pa do konca februarja oddajte na šolo pisno vlogo za odložitev, ki jo morata podpisati oba starša oz. skrbnika otroka. Obrazec za odložitev šolanja se nahaja tukaj: klik.


PREPIS NA ŠOLO V DRUGEM ŠOLSKEM OKOLIŠU

V primeru, da starši želite otroka vpisati v šolo v drugem šolskem okolišu, ga morate najprej vpisati v našo šolo in nas obvestiti o svoji nameri, na drugo šolo pa posredujete vlogo za prepis.

Enak postopek velja za starše, ki želite vpisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Obrazec za prepis na našo šolo se nahaja tukaj: klik.

O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

V mesecu juniju bomo organizirali uvodni sestanek, na katerem vas bomo podrobneje seznanili z organizacijo in vsebino dela v prvem razredu in odgovorili na vaša morebitna vprašanja. O datumu vas bomo obvestili naknadno.

Zdenko GORIŠEK, univ. dipl. pedagog
spec. managementa v izobr.
RAVNATELJ ŠOLE

Dostopnost